O nas

Przekaż 1% podatku organizacjom pożytku publicznego.

Stowarzyszenie Sportowe Modelarzy Ziemi Świdnickiej

Numer KRS: 0000271417

Składki członkowskie

Na walnym zgromadzeniu członków stowarzyszenia w dniu 29.01.2016 ustalono wysokość składek: 

  • osoba pracująca 5 zł/miesiąc ( 60 zł/rok ),
  • rencista, emeryt, inwalida 2,50 zł/miesiąc ( 30 zł/rok ),
  • uczeń, student 1 zł/miesiąc ( 12 zł/rok )

 

Stowarzyszenie Sportowe Modelarzy Ziemi Świdnickiej,

ul. Budowlana 3, 58-100 Świdnica

Konto-LUKAS BANK : 38 1940 1076 3038 2110 0000 0000